28 лiстапада 1923 года ў мiнскiм камсамольскiм клубе «КIМ» сабралiся шэсць маладых пiсьменнiкаў: Мiхась Чарот, Анатоль Вольны, Алесь Дудар, Андрэй Александровiч, Язэп Пушча — i вырашылi стварыць лiтаратурнае аб'яднанне, якое ўвойдзе ў гiсторыю беларускай лiтаратуры пад назвай «Маладняк». Здавалася б, да 100-годдзя ўтварэння гэтага першага на тэрыторыi Беларусi прафесiйнага лiтзгуртавання яшчэ далёка, а Нацыянальная бiблiятэка ў супрацоўнiцтве з партнёрамi ўжо рэалiзуе праект «На хвалi часу, у плынi жыцця», прывязаны да юбiлею. Цi не зарана?

Магчымасць зносін, не проста на ўзроўні рабочых момантаў, а менавіта з нагоды напісання артыкула пра старшыню Саюза пісьменнікаў Беларусі Мікалая Чаргінца — чалавека-легенды ва ўсіх сэнсах гэтага слова, — стала для мяне падарункам.

Леанід Дайнека – прызнаны класік. Яго раманамі зачытваюцца ўсе, хто мае прыгодніцкі дух і цікавасць да гісторыі. А якім ён быў у сваім рэальным жыцці? Пра гэта расказваюць самыя блізкія – жонка і сыны.

Ганна Варонка

Пісьмо — гэта лепшае, што можна было прыдумаць у гэтым свеце. Прынамсі, на маю думку. І не толькі таму я так думаю, што маю пэўнае дачыненне да гэтай справы. І зусім не таму, што складаць літары ў словы, а словы ў сказы весела — як думаюць многія.

Райнер Марыя Рыльке вядомы чытачам перш за ўсё сваёй надзвычай глыбокай паэзіяй, насычанай вобразамі, мелодыямі і рытмамі. Не менш цікавая, аднак, і яго лірычная проза: гэта невялічкія апавяданні, героямі якіх становяцца розныя людзі яго часу, але з падобнымі страхамі, слабасцямі і перажываннямі, з якімі яны (не) спрабуюць змагацца.

У наступных чатырох апавяданнях дваццацігадовы Рыльке запрашае нас у чароўна–змрочную атмасферу канца 19–га стагоддзя. Безнадзейную, але рамантычна–прыгожую. І па–беларуску.

 Вікторыя Верпечынскіс

Лавінія Грынло нарадзілася ў Лондане, дзе і пражыла ладную частку жыцця. Выдала пяць паэтычных зборнікаў, сярод якіх — «Мінск» (2003). Апроч таго, яна піша апавяданні, раманы і здымае кіно. На дадзены момант выкладае прыгожае пісьменства ў Лонданскім універсітэце. Піша тэксты на музыку, адаптуе літаратурныя творы для радыё, а таксама вядзе дакументальныя перадачы.

На протяжении всего года Национальная библиотека Беларуси проводит мероприятия, приуроченные к 400-летнему юбилею уникального древнего памятника книжной культуры страны.

В этот раз торжественные мероприятия по случаю выхода в свет факсимильного издания «Букваря», книги, положившей начало многовековой традиции разных народов в области начального обучения грамоте, прошли в Латвийской Республике.