Пакрочылі
 
Напрамак — журналістыка.
Аўдыторыя — пачаткоўцы.
Сродкі — талент і жаданне.
 
Заўсёды не зразумела, з чаго пачаць, таму прапаную невялікі дапаможнік па стварэнні матэрыяла.
 

Мікола Сянкевіч, старшы выкладчык кафедры беларускай і рускай моў з методыкай выкладання Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.С. Пушкіна

РАЗВІЦЦЁ ВОБРАЗНАГА І КРЫТЫЧНАГА МЫСЛЕННЯ НА ЎРОКАХ ЛІТАРАТУРНАГА ЧЫТАННЯ Ў ПАЧАТКОВЫХ КЛАСАХ

Паводле канцэпцыі вучэбнага прадмета «Літаратурнае чытанне», адна з яго асноўных задач — развіццё эмацыянальна-пачуццёвай сферы, вобразнага і крытычнага мыслення, літаратурна-творчых здольнасцей вучняў. Мы спынімся на развіцці вобразнага мыслення вучняў, без якога немагчымы ні якасны аналіз мастацкага твора, ні развіццё літаратурна-творчых здольнасцей малодшых школьнікаў.

Бел. літ. «Каханне па-над балотам. Які лёс прадказаў нам геніяльны твор Івана Мележа». 10 клас. Галіна Багданава

Бел. літ. «Загадка "Новай зямлі"». 9 клас. Алесь Дуброўскі

Бел. літ. «Сымон-музыка: selfmademan». Канстанцін Касяк

Бел. літ. «Яму прысвячалі творы М. Багдановіч, Я. Купала, Ядвігін Ш.». Паліна Пархімовіч. 9 клас. Гімназія № 10. Мінск

«Пытанні падлеткаў — адказы з "Палескай глушы"». Паліна Пархімовіч. 9 клас. Гімназія № 10. Мінск

Практыкум. «Вандроўкі». Канстанцін Касяк

Практыкум. «Пяць крокаў да добрага артыкула». Сяргей Грудніцкі

Практыкум. «Абмяркуем прастору». Юля Ваўчок

Практыкум. «Як навучыць герояў размаўляць?». Дзядзька Кузьма

Табе навука. Стосы лічбавых тамоў. Ягор Валянкоў

Школьныя даследаванні. Пісьменнасць малюнкамі. Віталіна Віннік, 7 «А» клас; Іна Віннік, настаўнік-метадыст, Сноўская СШ, Нясвіжскі раён