З Таццянай Раманоўскай, кандыдатам біялагічных навук, дацэнтам кафедры генетыкі БДУ размаўляем пра тэорыю Дарвіна, у якой сёлета, як і ў самога Дарвіна, юбілей.

Усё напісанае Янкам Брылём да найбліжэйшых родных з польскага войска поўніцца вялікай любоўю, клопатамі і спачуваннем. Дакументы ўжо выпраменьваюць тую энергію дабра, што знаёмая ўсім, хто ведаў пісьменніка ў яго сталым веку. Адчувальныя ў іх і пачаткі таленту мастака слова, які яшчэ не развіўся, які застаецца пакуль на пачатковай стадыі, але ўжо выяўляе пэўныя памкненні, нават сілы, фармулюе творчыя планы.

Што такое дабро і зло — больш‒менш зразумела, з першага погляду. А з другога погляду — шмат складанага. Дзе, напрыклад, мяжа паміж дабром і злом? Столькі спрэчак! Але хаця б прыблізна зразумела, пра што спрачацца. Калі прадмет спрэчкі вызначаны, вы паспрачаецеся і разыдзецеся задаволеныя (ці не вельмі) у розныя бакі (ці ў адным напрамку) да кавы — калі вы абодва аддаяце перавагу каве.

Практика показывает, что доступ к книгам (именно сам факт доступа к книгам, а не качество и серьёзность книг, которые читает ребёнок) значительно увеличивают шансы ребёнка получить образование, сделать выбор в пользу попыток вырваться из не самой лучшей среды, найти способ справляться с тревожностью и подавленным настроением. Звучит красиво. Но огромное количество детей не могут и раньше не могли добраться до ближайшей библиотеки. В разных странах эту проблему решали по-разному.

Новость о том, что найдена считавшаяся почти 100 лет утерянной тетрадь Максима Богдановича, встряхнула не только медийное пространство Беларуси.

Но настоящей сенсацией стало то, что одно из стихотворений в рукописи времен его учебы в лицее в Ярославле было объявлено как неизвестное ранее произведение самого поэта. Правда, сразу же нашлись и скептики: мол, написано оно по-русски, а значит, автоматически не может принадлежать перу белорусского классика. Чтобы попытаться разобраться в ситуации и заодно выяснить, почему же так долго никто не знал, где находится эта культурная ценность, корреспондент БЕЛТА отправился в Институт мировой литературы им. М.Горького Российской академии наук на встречу с заместителем директора института Дарьей Московской: именно она нашла в архивах студенческую тетрадь Максима Богдановича.

Но это – только авторский перевод на русский язык, а вот оригинал на белорусском еще предстоит разыскать.
Возможно, неизвестная ранее тетрадь со стихами Максима Богдановича предназначалась им для оценки Максиму Горькому.

Замест прадмовы

Гадоў пятнаццаць таму сеў я пісаць манаграфію, прысвечаную гістарычным аспектам беларускай журналістыкі. Працаваў, прызнаюся, з імпэтам. І чым падрабязней унікаў у мінуўшчыну нашай інфармацыйнай прасторы, тым больш выразна ў маім уяўленні вымалёўваўся вобраз Інфармацыйнага Дрэва Беларусі з глыбокім гістарычным карэннем і кронай, скіраванай у вечнасць. Яго галіны — творчыя напрамкі ды разнастайныя віды медыя, а лістота — асобы журналістаў, рэдактараў і публіцыстаў. Мінае час: увосень ападае лістота — журналісты паміраюць або сыходзяць з прафесіі, а ўвесну прабіваецца зеляніна — прыходзяць у друк выпускнікі журфака БДУ, поўныя амбіцый і патэнцыялу.