ХІХ стагоддзе схавалася за смугою часу. А ці шмат мы, людзі стагоддзя ХХІ, ведаем пра яго? Пра лад жыцця, звычкі, традыцыі, прынцыпы, якімі кіраваліся ў побыце, паводзінах, непасрэдных зносінах? Адназначна, мала. І найкаштоўнейшай крыніцай для запаўнення гэтай лакуны могуць стаць творы тагачаснай літаратуры, а таксама мемуары, эпісталярная спадчына, дзённікі і матэрыялы перыёдыкі.

Ігар Запрудскі

Поўны тэкст артыкула размешчаны тут.