Кацярына РОЎДА

Нарадзiлася ў вёсцы Савiчы Валожынскага раёна Мiнскай вобласцi. Скончыла Маладзечанскi прафесiйна-тэхнiчны лiцэй. Студэнтка чацвёртага курса фiлалагiчнага факультэта (завочнае аддзяленне). Працуе бiблiятэкарам у фундаментальнай бiблiятэцы БДУ. Сябар клуба аматараў мастацкага слова «КЛУмБа».

***

Па небе ціха зоркі рассыпаліся,

Бы хтосьці дзіўны рассцілаў абрус.

Чароўнай музыкай у сэрцы адзываліся

Твае напевы, продак-беларус!

 

Спяваў бярозкам вецер калыханачку.

А я сядзела ціха ля акна.

І бэзу куст, што вырас каля ганачка,

Шаптаў мне: «Не сумуй, ты не адна!

 

З табою Вера, Мова твая родная,

Cям’я і Праца, талент і сябры.

Здаровая, здаецца. Не галодная.

Вось гэта ўсё — бясцэнныя дары».

 

Пайшла па сцежцы я, cлязінка пакацілася.

Ды ветрык-брацейка сагрэў мяне, абняў.

Я ціха-ціха Богу памалілася…

Каб тое, што я маю, не адняў…

 

 

Тэлефон маўчыць…

У акенцы гэтым

Ёсць святло ўвячорку.

Дроў паленцы ў печы

Ціхенька трашчаць.

Хата гэтай бабкі

Ў вёсцы, на пагорку,

Затужыла, пэўна, —

Смеху не чуваць.

 

Тут павырасталі

І сынок, і дочкі.

Сем’ямі сваімі

Ў гарадах жывуць.

А яна штовечар

Праглядае вочкі:

«Можа, хто прыедзе?..

Можа, забягуць?..»

 

Моліцца да Бога,

Cочыць у акенца.

А ў суботу зноўку

Выпеча пірог.

Ды зашчэміць жалем

Той матулі сэрца,

Што яе наведаць

Зноў ніхто не змог.

 

Усё роўна любіць,

Крыўды не трымае,

Хоць, вядома, сумна

І душа баліць.

Маці сваіх дзетак

Кожны дзень чакае,

Ды не заязджаюць…

Тэлефон маўчыць…

 

Агеньчык веры

А Ён да кожнага ў сусвеце дакранецца.

Падасць нам знак і проста супакоіць.

Таго, хто верыць, да святла імкнецца,

Вадой звычайнай, бы святой, напоіць.

 

А Ён не кіне і не дасць зламацца.

Напоўніць душы сілай і цярпеннем.

Цяплом у сэрцах будзе адзывацца,

Сапраўдным, а не проста летуценнем.

 

Штодня Ён з намі: ў радасці, і ў горы.

Любоў Яго не мае дна і меры.

На сушы, у паветры і на моры

Ён там, дзе не пагас агеньчык веры.

 

Калыханка

Засынай, добрай ночкi, дачушка!

Будзе сон твой салодкi, як мёд.

Я табе праспяваю на вушка,

Падмурлыкае казачнiк-кот.

 

Пацалуюць на ноч брат i тата...

Ноч запросiць усiх адпачыць!

Ну а месячык, сябра зiркаты,

За табой будзе пiльна сачыць.

 

Фея сноў прынясе табе казку

I вясёлкавы светлы настрой.

Я ж аддам табе ўсю сваю ласку.

Спi, дачушка! Матуля з табой.