Постаць Максіма Гарэцкага выклікае вялікую цікавасць у сучаснікаў. Трагічны лёс, загадкавасць асобы ды непаўторная мастацкая і навуковая спадчына стварылі той вобраз аўтара, пра які хочацца даведацца нашмат больш, чым дазваляюць цяпер інфармацыйныя рэсурсы. А мэты, мары і ідэалы, дзеля якіх жыве чалавек, характарызуюць яго нават лепш, чым учынкі. Менавіта пра жыццёвыя і творчыя памкненні пісьменніка выданне «Максім Гарэцкі. Вернасць высокім ідэалам» (Мастацкая літаратура, 2018). Укладальнікі — Радзім Гарэцкі і Віктар Шніп.

Национальная библиотека Беларуси издала «Руководство по определению читательского спроса на издания современных белорусских авторов». В Республике Беларусь на государственном уровне уделяется особое внимание поддержке и продвижению лучших образцов белорусской литературы. Привносить в читательское сообщество новые имена – неотъемлемая миссия библиотекаря.

Кніга Алеся Карлюкевіча «Краязнаўчы рэсурс у вывучэнні беларускай літаратуры» (Выдавецтва «Адукацыя і выхаванне», 2015 г.) – гэта краязнаўчы летапіс Пухавіччыны. Між тым аўтар задаецца пытаннем: «Літаратурная гісторыя аднаго раёна – ці можа гэта тэма быць прадметам асобнай, няхай нават і краязнаўчай кнігі?». Безумоўна, можа, бо кожны артыкул, нібыта ў вір, зацягвае чытача і адкрывае цікавыя старонкі гісторыі ды забытыя імёны.